Viking Araştırmaları Derneği (VAD) Kuruldu

Tanıtım videomuz için bu bağlantıya tıklayınız.

Kanal 35 televizyonunun derneğimizle ilgili yaptığı haber bu bağlantıya tıklayınız.

logo

Viking Araştırmaları Derneği (VAD) Kuruldu

2016 yılında İzmir’de kuruluşunu tamamlayan Viking Araştırmaları Derneği, Kuzeybilimi alanında bir boşluğu dolduracak olmasının yanında genç akademisyen girişimi niteliğiyle de öne çıkmakta. Kendisini kısaca “VAD” olarak tanımlayan dernek yalnızca İskandinavya tarihi ve kültürünün yanı sıra birbiriyle kopmaz ilişkileri bağlamında İskandinav, Baltık, Germen kültür dairelerini, kısacası en geniş anlamıyla Kuzey dünyasını, eski devirlerinden başlayarak incelemeyi ve tanıtmayı esas alacaktır.

Rusya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yüzyıldan uzun zamandır çalışma konusu olan, hakkında uçsuz bucaksız bir literatürün biriktiği Viking araştırmalarının, ülkemizde çok yakın zamanlardaki –halen süren- birkaç tez çalışması ve çevrilen iki saga dışında hiç yürütülmemesi derneğin çıkış noktasını oluşturmaktadır. VAD, ülkemizde bir boşluğu doldurmak iddiasındadır.

Hem var olan eksikliğin bilinciyle hem de yöntembilimsel bir tercihle bütünsel bir tarih incelemesi anlayışını benimseyen dernek kurucuları, akademik alandaki yetersizliği karşılamanın yanı sıra  Vikinglerin popüler kültürdeki yaygın etkisini ve ağırlığını derinleştirmek istemektedir. VAD bu farkındalık ile çizgi romandan sinemaya, oradan konsol oyunlarına ve müzik akımlarına dek uzanan olabildiğince kapsayıcı bir kültürel birikim ve araştırma geleneği yaratmak istemektedirler.

Viking yaşamının tüm yönleriyle yeniden canlandırılmak, Kuzeybilimi alanındaki akademik faaliyetleri desteklemek ve derinlikli bir İskandinav kültürü algısını ülkemizde yerleştirmek isteyen VAD kurucuları hedeflerini şöyle sıralamaktadır:

1) Türkiye’de Kuzeybilimi ekolünü yaratmak ve bu alanı tarihsel, coğrafi, dilsel tüm yönleri ile sistemli bir yapıya kavuşturmanın önünü açmak.

2) Alana dair temel kaynak metinlerin ve telif eserlerin incelenmesine, tanıtılmasına ve dilimize kazandırılmasına ön ayak olmak.

3) Kuzeybilimini odakta tutarak ortaçağ tarihine, halkbilimine, etnomüzikolojiye dair yöntembilimsel incelemelerde bulunmak; araştırma ve yazın üzerine mevcut metodolojiyi masaya yatırmak; çok yönlü, disiplinler arası bir metodoloji geliştirmek.

4)  Kişi, kurum ve oluşumlar ile ortak çalışma platformları yaratmak, paneller, konferanslar, çalıştaylar düzenlemek.

5) Tarihsel dönem şartlarının yeniden oluşturulması ile yaratılan bir “tarihsel uygulama alanı” oluşturarak “yeniden canlandırma (reenactment)” metodu ile yaşayan tarih faaliyetleri düzenlemek. Belirli bir süre Vikinglerin doğal, gündelik yaşam koşullarına benzer ortamlar yaratarak, tarihsel kaynaklarda günümüze ulaşan Viking yaşam tekniklerini göstermek, yemeklerini yapmak, ateşin başında saga metinlerini okuyarak tarihten günümüze ulaşan mirasın yaşanmasına ve yaşatılmasına olanak sağlamak.

6) Bir başka tarihsel canlandırma etkinliği olarak Viking silahlarını, savaş sanatlarını, taktiklerini incelemek, geleneksel yöntemler ile yeniden üretmek ve bu silahları kullanarak icra etmek, bu konuda kuramsal çalışma yapmak. Ülkemizde ilginin gittikçe arttığı Türk savaş sanatlarına ilgi duyanlarla işbirliği halinde karşılaştırmalı çalışmalar ve uygulamalar yaparak tarihsel yeniden üretimin yeni boyutlarına imkan oluşturmak.

7) Vikingler ve Kuzey dünyasının modern müzik, oyun, çizgi roman, sinema, dizi vb. popüler alanlardaki izlerini sürmek, örneklerini incelemek ve tanıtmak, bir külliyat oluşturup bu alanların örnekleri ile meraklıları arasında köprü görevi görmek.

12746530_10153897210197270_601887753_n