Danimarka’dan Nadir Bir Viking Buluntusu

Danimarka’nın güneybatısındaki Hårup kentinde kazı çalışmaları tamamlanan Viking gömü alanına dair bilgiler ünlü Tollund Adamı’nın da sergilendiği Silkeborg Müzesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İlk kez 2012 yılında başlayan çalışmalar geçtiğimiz Haziran ayında tamamlanarak çıkan eserler müzenin koleksiyonunda sergilenmeye başlanmıştır.

 

 

vognfading_rekon._side

Silkeborg Müzesi’nde sergilenen buluntu

 

Müze yetkilerinin yaptığı açıklamaya göre alandaki ortaçağdan kalma tarım arazilerinin ve evlerinin yanı sıra soylu bir Viking çiftine ait olduğu düşünülen Dødehus (Ölü Evi) ve içinde bulunan bedenler yaklaşık olarak onuncu yüzyıla tarihlenmektedir. Oldukça zengin mezar buluntuları ele geçirilen alanda şu ana kadar üç bedenin kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştır. Danimarkalı arkeologların son keşfi olan Hårup’taki Dødehus’u diğer Viking buluntularından ayıran ise henüz Hıristiyanlaşmamalarına rağmen Avrupa gömüt tarzından oldukça etkilenmiş olmalarıdır. Batı Avrupa ahşap çatma kilise tarzındaki yapı özelliklerini taşıyan buluntuda dikkat çeken ölçüde ahşap işçiliği ve ağır tavan yükünü taşıyan mimari unsurlar ortaya çıkarılmıştır.

 

 

8_to_dirhems_arabiske_soelvmoenter-980x649
Buluntuda çıkarılan gümüş sikkeler

 

Vikinglerin kültürel etkileşimini gösteren başka buluntular da alanda kendisini göstermektedir. Vikinglere ait olmayan ve Baltık  kültürüyle ilişkilendirilen seramik bir vazo ile üzerinde Arap harfleri bulunan gümüş sikkeler dikkat çekmektedir. Vikinglerin ticari ağlarının genişliğini bir kez daha gösteren buluntular, öte yandan Viking kültürel çevresini besleyen uluslararası ortamın büyüklüğünü de işaret etmektedir.

Yaklaşık olarak 4 metreye 14 metre olarak ölçülen ve asil bir çifte ait olduğu düşünülen ana mezar yanında bir üçüncü erkeğe ait mezarın da bulunmasıyla alanda bulunan beden sayısı üçe ulaşmıştır. Her ne kadar bedenlerin tam haliyle korunamadığı anlaşılmaktaysa da kadına ait bir tutam saçın korunmuş olması araştırmacıları tarihlendirme için umutlandırmıştır. Kadının boynunda asılı anahtarların onun sosyal statüsüne dair bir gösterge olduğu düşünülmektedir. Bedenin asillere has bir tarz olan ahşap yük arabasına yerleştirme yöntemiyle gömüldüğü ortaya çıkarılmıştır. Böylece ilk buluntudaki kadının soylu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca aynı kadının ayaklarının altında küçük bir hazine sandığı bulunmuştur. Bu sandıkta örgü lifleri, kürkler, camdan yapılmış küçük boncuk taneleri ve iyi kalitede olduğu anlaşılan yün parçaları gözlenmiştir.

Buluntu Alanın Görüntüsü: Silkeborg Müzesi

Kadının kocası olduğu düşünülen ilk buluntudaki erkek bedeninin sadece asillerin sahip olabileceği cinste değerli bir balta ile gömüldüğü ortaya çıkarılmıştır. Bu erkekte savaş sanatları anlamında gerçekten çarpıcı bir büyüklükte balta bulunmuş iken üçüncü buluntu olan diğer erkek bedeninin yanında ise neredeyse sembolik olarak yorumlanabilecek küçük bir balta bulunmuştur. Bu iki baltanın karşılaştırılmasından da iki erkek arasındaki sosyal statü farkı ortaya çıkmaktadır.

2012 yılında bölgede yapılacak yeni bir yol inşası sırasında keşfedilen alandaki buluntular tümüyle analiz edildi ve Silkeborg Müzesi’ne taşındı. Kazı başkanı Kirsten Nelleman Nielsen, şubat ayında Kopenhag Üniversitesi’nde “Enekammer eller dobbeltværelse? Et dødehus med tre kammergrave fra Hårup i Midtjylland” (Enekammer veya dobbeltværelse? Orta Jutland’taki Hårup’ta üç odalı mezar ile bir Dødehus) başlıklı sunumu ile çalışmalarını anlattı. Nielsen, asil erkek bedeni yanındaki büyük baltanın zamanın “otomatik silahı” gibi değerlendirilebileceğini ve savaş meydanlarında korku saldığını söylemiştir. Ayrıca Nielsen özellikle mezarı farklı kılanın hem erkeğin hem kadının gömütlerinin eşit derecedeki zenginliği olduğunu belirtmiştir.

Kaynak