logoo

 

 

Emre AYGÜN

emre-aygun

1   1974 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimini İzmir’de tamamladı. Sırasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde okudu. 2006 yılında tarih öğretmeni olarak mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. “Türk Tarihinin Kaynakları Olarak İskandinav Sagaları” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında Stockholm ve Uppsala üniversitelerinde Ege Üniversitesi’nin desteklediği bir araştırma projesi kapsamında arşiv araştırması yaptı. 2015 yılı yaz döneminde Atina Üniversitesi’nin dil bursuyla bir süre Atina’da bulundu. Halen Ege Üniversitesi, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda, Prof. Cüneyt Kanat danışmanlığında, 9-14. yüzyıllarda Doğu Akdeniz dünyasındaki Vareng varlığı üzerine doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2015 yılında Egill’in Sagası çevirisi yayımlanmıştır. İskandinav sagalarının çevirilerine devam etmekte, makaleleri çeşitli dergilerde yayınlanmaktadır. 2016-2017 döneminde çalışmalarına TÜBİTAK’ın 12 aylık bursuyla İzlanda Üniversitesi’nde devam edecektir. Viking Society for Northern Research üyesidir. Viking Araştırmaları Derneği’nin kurucu başkanıdır.

 

 

Onur Kutlu ŞENTÜRK

onur-kutlu-senturk

1   2008’de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. İran Kültür Müsteşarlığı’na bağlı bir kurumda dil öğreniminin ardından, 2012 yılında “Ortaçağ Nizârî İsmâilîleri’nde Fedâîlik Kurumu” adlı tezi ile yüksek lisansını Ege Üniversitesi, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Halen aynı bölümde, “Ortaçağ İsmailileri’nde Davet Kurumu ve Dailik (765- 1270)” adlı doktora tezi üzerine çalışmaktadır. Küçük yaşlarından bu yana uğraştığı doğada yaşam ve hayat idame, ilkel tekniklerin yeniden canlandırılması, tarihsel yeniden canlandırma, antropokültürel yaşam teknikleri, el aletleri, savaş aletleri üzerine teorik ve pratik birikimini çeşitli projelerde kullanmakta ve bireysel olarak da çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer ilgi alanlarından olan “fantastik rol yapma oyun sistemleri” sayesinde küçük yaşta İskandinavya tarihi, kültürü, mitolojisi,  Vikingler ve Kuzey dünyası ile tanışmıştır. Kişisel, akademik ve doğacı birikimini birleştirerek Vikingler ve Kuzey dünyası üzerine yeniden kurgulamacı teorik ve pratik çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Viking Society for Northern Research üyesidir.

 

 

Selim KARAGÖZ

(Rusya Federasyonu Temsilcisi)

selim-karagoz

1   2011’de Pamukkale Üniversitesi, Tarih Bölümü’nü bitirdi. Danimarka’da Vikingler üzerine 12 ay eğitim aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisansını, “Vikingler ve Viking İstila Çağı” adlı teziyle, aynı zamanda araştırma görevlisi kadrosunda yer aldığı Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde tamamladı. Arkeolojiye olan ilgisini 2012-2013 yıllarında çeşitli yüzey araştırmalarına katılarak pekiştirdi. Halen, Vikingler (Rus’, Vareg) ve onların Türklerle ilişkileri üzerine Kazan Federal Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam ediyor. Viking Araştırmaları Derneği’nin Rusya Federasyonu temsilcisidir.

 

 

Selahattin ÖZKAN

selahattin-ozkan

1   Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih “Ortaçağ’da Dini İki Fetih: İskandinavya’da Hıristiyanlığın, Hindistan ’da Müslümanlığın Yayılması” başlıklı doktora tezini hazırlamaktadır. Akademik dergilerde yayınlanan makalelerinin yanı sıra çeviri ile uğraşmakta, çeşitli online dergilerde ve sitelerde yazarlık yapmaktadır. Genel olarak kimlik kavramının dinsel ve tarihsel seyrini anlamaya çalışmaktadır. Geçmişimizde yaşananlara her daim bilimsel yaklaşmakta ve bardağın dolu tarafını görmekte ısrar etmektedir. Vaktinin çoğunu geçirdiği İzmir’de tarihi, bilimi, yaşamı ve daha bir çok şeyi okumaya, yazmaya, yemeye, içmeye, düşünmeye, konuşmaya, susmaya, şüphelenmeye devam etmektedir. Viking Society for Northern Research üyesidir.

 

                                                                                     

Devrim BURÇAK

devrim

1   1974 yılında İstanbul’da doğdu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden, 2008 yılında da Ege Üniversitesi, Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Halen Ege Üniversitesi, Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı’nda “Haçlı Seferlerinin Yakındoğu Üzerindeki Ekonomik ve Sosyal Etkileri” başlıklı doktora tez çalışmasına devam etmektedir. Bunun yanında Prof. Cüneyt Kanat’la birlikte hazırladığı Sorularla Haçlı Seferleri isimli bir kitabı bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra doğa etkinlikleri ve sporla da yoğun olarak ilgilenmektedir.

 

 

Zeliha YİĞİT

zeliha-yigit

1   1990 yılında doğdu. Eğitimine 6. sınıftan itibaren Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünü’nde devam etti. Liseyi, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman ve Viyola Bölümü’nde okudu. Bu sırada, aralarında Albert Markov ve Suna Kan’ın da olduğu ustaların workshop ve atölye çalışmasına katıldı. Müzik tarihine olan ilgisi ağır basarak üniversite hayatında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı’nı tercih etti. Halen aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi olarak “Angara Müziği” ile ilgili tez çalışmasını sürdürmektedir. Geçen Yıl adlı İskandinav caz parçalarını yorumlayan İzmir kökenli grubun piyanistidir.

 

 

Hakan SARAÇ

hakan

1   Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı’ndan 2011’de mezun oldu. 2014 yılında aynı bölümde başladığı “Temsil Mekanları Bağlamında Rave Organizasyonları: Festivaller, ‘Event’ler ve Ev Partileri” başlıklı yüksek lisans tez çalışması halen devam etmektedir. Popüler kültür araştırmalarına yönelik çalışmalarla yoğun olarak ilgilenmektedir. Küçük yaşlarından itibaren çalmaya başladığı davulla halen yoğun olarak ilgilenmektedir. Yanı sıra, özellikle “geek” kültürü ile ilişkili olarak bilimkurgu sineması, fantastik kurgu sinema, çizgi roman, pc/konsol oyunları, anime, manga gibi alanlarla ilgilenmektedir.

 

 

Recep Efe ÇOBAN

recep-efe

1   19 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğdu. Lisans dönemi haricinde hayatını doğduğu şehir olan İzmir’de geçirdi. İlköğretim hayatı, tarih ve resim hobilerini bir araya getirdiği çizimlerle geçti. Sonraki yıllarda bilgisayar ve internetin yaygınlaşması sayesinde programlama ve grafik tasarım konularına yönelme fırsatı buldu. Lisans eğitimini 2013 yılında, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bünyesindeki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanında tamamladı; fakat tarih alanına olan ilgisi ağır bastı ve bilgisayar öğretmenliği yapmak yerine bu alanda çalışmaya karar verdi. Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki Türk Tarihi Anabilim Dalı yüksek lisans programına kabul edildi. Okçuluğa ve marangozluğa olan ilgisi sebebiyle “Orta Asya ile Bereketli Hilal Arasında Bileşik Yayın Keşfi ve Gelişim Aşamaları (MÖ 3000 – MÖ 500)” isimli tez konusu üzerine çalıştı. 2016 yılında yüksek lisans tezini savundu ve aynı yıl hâlen daha devam etmekte olduğu Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı Doktora Programına kayıt yaptırmaya hak kazandı.