logoo

Viking Araştırmaları Derneği (VAD), 2016 yılında tarih ve müzikoloji bölümlerinden gelen doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından kuruldu. Kuzeybilimi alanında bir boşluğu dolduracak olmasının yanında denilebilir ki genç akademisyen girişimi niteliğiyle de öne çıkmaktadır.

Bu konuda akademik bir oluşuma gitmenin ilk nüveleri tomurcuklandığında, yalnızca İskandinavya tarihi ve kültürü alanında çalışmalar yapmak üzere sabitlenmiş değildi fikrimiz. Birbiriyle kopmaz ilişkileri bağlamında İskandinav, Baltık, Germen kültür dairesini, kısacası en genel anlamıyla Kuzey dünyasını, eski devirlerinden başlayarak incelemeyi ve tanıtmayı esas alan bir anlayışımız çoktan oluşmuştu. Rusya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yüzyıldan uzun zamandır çalışma konusu olan, hakkında uçsuz bucaksız bir literatürün biriktiği Viking araştırmalarının, ülkemizde çok yakın zamanlardaki –halen süren- birkaç tez çalışması ve çevrilen iki saga dışında hiç yürütülmemesi böylesi bir girişimi bizim için zorunluluk haline getirdi. Kuzey dünyası, yüzyıllar boyunca içinde devine geldiğimiz Avrasya’nın ve dört denizin (Atlantik, Akdeniz, Karadeniz, Hazar) başat oyuncularındandır. Kuzey dünyasının etkileri arkasında sadece bizim coğrafyamızı ilgilendirdiği kadarıyla bile üzerinde önemle durmaya değer bir miras bırakmıştır. Biz hem var olan eksikliğin bilinciyle hem de yöntembilimsel bir tercihle bütünsel bir tarih incelemesi anlayışını benimsiyoruz.

Günümüzde akademik alandaki yetersizliğe karşılık, onunla ters orantılı olarak, Vikinglerin popüler kültürdeki yaygın etkisi ve ağırlığı ortada. VAD olarak bu farkındalık ile çizgi romandan sinemaya, oradan konsol oyunlarına ve müzik akımlarına, hatta sosyal medyada mizahi olarak yayılan ve derin bir alt anlam barındıran “Huzur İzlanda” söyleminde ifadesini bulan kaçış eğilimlerine varıncaya kadar izi sürülebilir bunun. Vikinglere yönelik bu güncel ilgiyle aralarında doğrudan bir bağ bulunmamakla birlikte, ilkel teknikler ile doğada yaşamaya, Türk ve Ortaçağ savaş sanatlarını yeniden canlandırmaya dönük girişimler de dikkat çekicidir. Birçok ülkede Viking yaşamının tüm yönleriyle yeniden canlandırılmasına yönelik kulüpler, uzun yıllardır faaliyet halinde bulunmaktadır. Bizim ülkemizdeki var olan bu tür oluşum ve girişimlerin de Viking “tarihsel canlandırmacılığına” zemin sağlayacağını görebiliyor ve bunun planlamalarını yapıyoruz.

Kısacası VAD, dar alanda uzmanlaşmış bir ortaçağ tarihi çevresi olmayacaktır. Yöntembilim tartışmaları ve Vikinglerin popüler kültürdeki yeri de dahil, Kuzey’e ilişkin her şey ilgi alanımıza girer. Zaten, Tolkien’in inşa ettiği fantastik dünyanın köklerinin kendisinin bilimsel kariyerine uzandığını hatırlarsak, bu geniş bakışın hatta bir zorunluluk olduğu apaçık ortada değil midir?