logoo

Hedeflerimiz:

1) Türkiye’de Kuzeybilimi ekolünü yaratmak ve alanı tarihsel, coğrafi, dilsel tüm yönleri ile sistemli bir yapıya kavuşturmanın önünü açmak.

2) Alana dair temel kaynak metinlerin ve telif eserlerin incelenmesi, tanıtılması ve dilimize kazandırılmasına ön ayak olmak.

3) Kuzeybilimi ve Ortaçağ Tarihine, Halk Bilimine, Etno-Müzikolojisine dair yöntembilimsel incelemelerde bulunmak, araştırma ve yazın üzerine mevcut metodolojiyi masaya yatırmak ve çok yönlü, disiplinler arası bir metodoloji geliştirmek.

4) Alana dair kültür üretiminin her dalında emek gösteren kişi, kurum ve oluşumlar ile eş güdümsel iletişim kurmak ve ortak çalışma platformları yaratmak ve paneller, konferanslar, çalıştaylar düzenlemek.

5) Tarihsel dönem şartlarının yeniden oluşturulması ile yaratılan bir “tarihsel uygulama alanı” oluşturarak “yeniden canlandırma (reenactment)” metodu ile Viking “yaşayan tarih” faaliyetleri düzenlemek. Belirli bir süre Vikinglerin doğal, gündelik yaşam koşullarına benzer ortamlar yaratarak, tarihsel kaynaklarda günümüze ulaşan Viking yaşam tekniklerini göstermek, yemeklerini yeniden yapıp, yiyerek, geleneksel toplantıları, ayin ve törenlerini ortaya koymak, sosyalleşme seremonilerinden olan ateşin başında saga okumak sureti ile tarihten günümüze ulaşan mirasın “yaşanmasına” olanak sağlamak.

6) Bir başka tarihsel canlandırma etkinliği olarak Viking savaş sanatlarını, dönem silahlarını ve taktiklerini incelemek, geleneksel yöntemler ile yeniden üretmek ve dahi bu alet ve silahları kullanarak icra etmek, bu konuda kuramsal çalışma yapmak. Türk savaş sanatlarına ilginin artan ölçülerde yükselmesi, işbirliğine dayalı karşılaştırmalı çalışmalar ve uygulamalar yaparak “tarihsel üretimin” yeni boyutlarına imkan oluşturmak.

7) Vikingler ve Kuzey dünyasının modern müzik, oyun, çizgi roman, sinema, dizi vb. popüler alanlardaki izlerini sürmek, örneklerini incelemek ve tanıtmak, bu açıdan da bir külliyat oluşturup bu alanların örnekleri ile meraklıları arasında köprü görevi görmek.